Zapisy

Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Ankieta jest podstawą rezerwacji miejsca w przedszkolu. Przyjęcie do przedszkola nastąpi po zapoznaniu się ze statutem, podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wypełnieniu karty informacyjnej o dziecku.

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) *
Opis
Ulica *
Numer domu/Numer mieszkania *
Gmina *
Kod pocztowy *
Miasto *
Osoba zgłaszająca *
Imię *
Nazwisko
Numer telefonu
Email *
Źródło informacji *
Inne


Zawarte w ankiecie informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach są zbierane wyłącznie do wiadomości przedszkola i nie mogą być udostępniane w żaden sposób osobom trzecim. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem do przedszkola, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.