Oferta

Atuty naszego przedszkola

Posiadamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, proponujemy nowatorskie programy pracy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Naszym celem jest dbanie o harmonijny rozwój dziecka, propagujemy wartości uniwersalne, upowszechniamy ideę zdrowego i aktywnego trybu życia. Stosujemy metody aktywne, które pozwalają na zaspokojenie dziecięcej aktywności poznawczej oraz stymulują wielozmysłowe poznawanie świata.  Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze dzieci m.in. realizując koncepcję wczesnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak "Poznawanie świata - odimienna metoda nauki czytania". 

Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy z małym dzieckiem. Zespół tworzą ludzie z pasją, którzy ustawicznie pogłębiają swoją wiedzę oraz zdobywają nowe doświadczenia zawodowe. 

Zasady rekrutacji i opłaty

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w sposób ciągły.  Przyjęcia dzieci mogą nastąpić w trakcie roku w przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. Aby zapisać dziecko do przedszkola wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy Szczegółowe warunki współpracy Rodziców/Opiekunów z przedszkolem zawiera Statut Przedszkola. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (669 307 407) lub osobistego w godzinach pracy przedszkola.

Czesne miesięczne wynosi 950 PLN + opłata za wyżywienie.  Czesne obejmuje pełna ofertę dydaktyczno-wychowawczą wraz z zajęciami j. angielskiego, rytmiki, logopedii grupowej, gimnastyki ogólnorozwojowej oraz wycieczki i imprezy okolicznościowe. Wpisowe w wysokości 650 PLN uiszczane jest jednorazowo na cały okres przedszkolny.

 

Dołącz do nas

Zapisy prowadzimy przez cały rok

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Pracujemy w oparciu o sprawdzone i lubiane przez dzieci materiały i programy, urozmaicając zajęcia piosenkami, wierszykami w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci zdobywają i utrwalają umiejetności językowe poprzez zabawę i aktywność ruchową.

Judo/Karate/Piłka nożna/Tenis

Zajęcia sportowe mają charakter ogólnorozwojowy, rozwijają zręczność, szybkość, siłę, koordynację oraz orientację przestrzenną. Oprócz rozwoju motoryki dzieci uczą się również szacunku dla drugiej osoby, wzmacniają poczucie własnej wartości oraz umiejetności współpracy w zespole.

Rytmika

Zajęcia dają możliwość obcowania z różnymi gatunkami muzyki, dzieci biorą udział w zabawach i innych aktywnościach, podczas których kształtują poczucie rytmu, wrażliwość słuchową i ekspresję ruchową a także rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Logopedia

Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez zabawy i ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne oraz słowne. Wdrażamy dzieci do twórczej aktywności słownej, uczymy prawidłowej, starannej wymowy i wzbogacamy zasób słownictwa.

Taniec nowoczesny/Balet

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów tańca oraz baletu, którzy wprowadzają autorskie choreografie i interpretacje znanych piosenek i utworów muzycznych. Zajęcia kształtują poczucie rytmu oraz słuch muzyczny a także pozwalają w sposób konstruktywny rozładować emocje dziecka.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia mają przyzwyczaić dzieci do aktywności fizycznej. Ćwiczenia mają na celu kształtowanie prawidłowej postawy za pomocą ćwiczeń elongacyjnych. oddechowych, kondycyjnych, równoważnych.